Logo
White poodle. Original modern art painting

Fomin Nikita

White poodle

75x90 cm, oil on canvas. 1990
1520
0
03/15/2019