Logo
St. Ilya church in Vybuty

Eremeev Oleg Arkadievich

St. Ilya church in Vybuty

60x50 cm, oil on canvas. 1983
15
0
07/11/2019