Logo
Portrait of ballet dancer I. Kosheleva

Eremeev Oleg Arkadievich

Portrait of ballet dancer I. Kosheleva

80x120 cm, oil on canvas. 2001-2002
Fragment
45
0
08/12/2019