Logo
Ponytail

Pavlov Mstislav

Ponytail

130x95 cm, oil on canvas
Fragment
52
0
01/01/2021