Logo
Palmira

Mikhailov Vyacheslav

Palmira

105x140 cm, acrylic, ivory ground on canvas
Fragment
13
0
01/30/2020