Logo
Nadezhda

Tesfay Atchbekha Negga

Nadezhda

100x90 cm, oil on canvas
Fragment
6005
1
05/08/2020