Logo
“Meditation”. Original modern art painting

Pyankov Ilya

“Meditation”

70x80 cm, oil on canvas
Fragment
1652
4
04/12/2019