Logo
Icon's fragment

Mikhailov Vyacheslav

Icon's fragment

90x75 cm, acryl, ivory ground on canvas. 1999
6099
0
10/12/2019