Logo
Icon's fragment. Original modern art painting

Mikhailov Vyacheslav

Icon's fragment

90x75 cm, acryl, ivory ground on canvas. 1999
6107
0
10/12/2019