Logo
Icon's fragment. Original modern art painting

Mikhailov Vyacheslav

Icon's fragment

110x90 cm, acryl, ivory ground on canvas. 2018
6168
1
07/06/2019