Logo
Николай Давиденков и Лев Гумилев в университете. 1937 год.n100x95 см, холст, масло. 2015. Original modern art painting

Давиденкова Лидия

Николай Давиденков и Лев Гумилев в университете. 1937 год.n100x95 см, холст, масло. 2015

cm, oil on canvas
2882
0
03/15/2019