Logo
2006年彼得堡现代画家展. Original modern art painting

“列宾美院油画艺术作品”基金会

2006年彼得堡现代画家展

World Art Delft, The Netherlands 10. 12. 2006 - 25. 02. 2007

2006年,“列宾美院油画作品”基金会与荷兰戴尔德世界艺术中心共同举办了彼得堡现代画家展,基金会共提供了50件作品。

参展画家:

10. Arsen Kurbanov

11. Vadim Chazov

12. Elena Prudnikova

12. Olga Larionova

13. Elena Murasheva

14. Margarita Chigina

Students of Oleg Yakhnin graphic studio

 

Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
213
0
07/22/2020